Bowling

BOWLING

TRAGEL SPORT BOWLING:

Reglementen

Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij U rekening te houden met de volgende regels :

 • Leeftijd vanaf 6 jaar, mits begeleiding
 • Voor U begint : -> aanmelden aan de receptie
 • bowlingschoenen zijn verplicht (geen turnpantoffels of dergelijke)
 • Geen gebruik van dranken en/of sigaretten op de aanloop
 • Slechts één speler op de aanloop, de rest van de spelers blijft achter de aanloop
 • Slechts één bal gooien, nooit meerdere ballen tegelijkertijd, per beurt. Wachten tot de lat voor de kegels naar omhoog gaat, pas dan de volgende beurt gooien
 • Elke geworpen bowlingbal wordt aangerekend
 • Voorrang geven aan anders spelers
 • Bij defect en of moeilijkheden, steeds melden aan de receptie, nooit zelf het initiatief nemen
 • Ten strengste verboden om op de banen te gaan, of zich voorbij de foutlijn te begeven
 • Handen nooit in de ball-return (terugloop) steken, wacht op de terugkeer van uw bal
 • Bij het einde van het spel : -> Druk End bowling
 • Verplicht afmelden aan de receptieWij verzoeken u vriendelijk de schoenen als paar bij elkaar terug te zetten
 • Het centrum is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstallen (gebruik van kastjes) en schade aan eigen bowlingballen.Degene die zich niet aan deze regels houdt, zal vriendelijk verzocht worden de baan te verlaten!!Wij wensen u een fijne bowlingsessie!
  Puntentelling
  De puntentelling van de bowling is bij Tragel Sport volledig geautomatiseerd en gebeurt via de computer. Maar voor diegenen die toch geïnteresseerd zijn in hoe de puntentelling bij bowling verloopt, wordt dit systeem hieronder volledig uitgewerkt

  Bij bowling gaat het erom een zo hoog mogelijke score te behalen. Dat betekend dat je de juiste manier van het noteren en berekenen van de score goed moet kennen.

  Scoren is een cumulatief proces, dat wil zeggen, dat de score in ieder frame de score van alle voorafgaande frames bevat. We zullen eerst een uitleg geven over hoe je de score op moet schrijven, daarna volgt de uitleg over hoe je de score moet berekenen.

  Er zijn vijf symbolen die gebruikt worden bij het noteren van de score:

 • X : voor een strike (alle tien pins worden met de eerste worp van een frame omgegooid)
 • / : voor een spare (alle tien pins worden met twee worpen omgegooid)
 • F : voor een fout (de foutlijn wordt overschreden)
 • O : voor een split (na de eerste worp is er een zodanige opstelling van de pins, dat er tussen twee of meer resterende pins tenminste één pin is weggevallen of, dat er voor twee of meer resterende pins tenminste een pin is weggevallen. Bovendien moet de headpin omgegooid zijn).
 • – : voor een misser (als geen enkele pin is omgegooid)In elke frame van een scoresheet zijn twee hokjes om de score te noteren. In het eerste hokje kan het resultaat van de eerste bal genoteerd worden en in het tweede hokje het resultaat van de tweede bal in dat frame.Als er een strike gegooid wordt, noteer dan een X in het eerste hokje. Zo niet, noteer dan het aantal omgeworpen pins of – als er geen pins zijn omgegooid (een gootbal). Als met de tweede bal een spare werd gemaakt, noteer dan een / in het tweede hokje. Zoniet, noteer dan het aantal omgeworpen pins met de tweede bal. Als er geen pins zijn omgegooid, zet dan een – in het tweede hokje.
  Dit was het noteren van de score, dan volgt nu de telling.Een strike telt voor 10 pins plus het totale aantal pins dat met de volgende twee ballen omvergegooid wordt (zelfs als dat de volgende twee frames inhoudt).

  Een spare telt voor 10 pins plus het totale aantal omvergegooide pins met de eerstvolgende bal.

  Als je een spare gooit in het tiende frame van een game, mag je nog één extra bal gooien. Gooi je een strike in het tiende frame van een game, dan kun je nog twee extra ballen gooien. Drie strikes achter elkaar (ook wel een ‘turkey’ genoemd) tellen voor 30 pins in het frame waarin de eerste strike gegooid werd. Een game met alleen maar strikes (12 dus) betekend een totaal van 300 (een perfecte game).

  Een strike gevolgd door een spare, of een spare gevolgd door een strike bedraagt 20 pins in de eerste van de twee frames. Een game met afwisselend een strike en een spare levert dus een totaal van 200 pins op. Zo’n game wordt een ‘Dutch 200-game’ genoemd.

  Minicursus

  De bowlingbal

  Zoek een bal uit die voor u goed te dragen is. De gaten mogen niet klemmen, maar ook niet te groot zijn. Op elke bal staat het gewicht in ponden. Vrouwen kiezen meestal 8 tot 12 pond, mannen geven de voorkeur aan 12 tot 16 pond.

  Let op: neem als groep niet te veel ballen, zodat anderen ook nog een keus hebben.

  Hou de bal vast door duim, middelvinger en ringvinger in de drie gaten te steken.

  De bowlingschoenen

  Om te bowlen is het verplicht bowlingschoenen te dragen. Hierop kan geen uitzondering worden gemaakt. De schoenen vind je in de ruimte voor de toog. De maat staat op de hiel.

  Het opstarten van een spel

  Je meld je steeds aan de receptie. Daar wordt voor jou de baan klaargezet. Geef dus even de namen op. Ben je met een grote groep dan eerst even de spelers per baan verdelen. Het aantal spelers kan alleen maar aan de receptie worden gewijzigd. Schoenen aan en spelen maar. De computer geeft aan wiens beurt het is en houdt voor jou de score bij.
  Prijzen
Op weekdagen van 10u tot 18u 2,00 €
Leden (Leden clubs van Tragel Sport) 2,50 €
B.B.S.F. 2,70 €
Open bowling (niet leden) 3,50 €
Huur bowlingschoenen 1,20 €
Bowling per uur voor 18u op weekdagen 13,00 €
Bowling per uur na 18u op week- zat- zon- en feestdagen 26,00 €

Ledenprijzen geldig van maandag tot vrijdag, op zaterdag tot 18u – Reservatie mogelijk